Obchodní centrum pro Zálabí byl velmi obtížný cíl. Supermarket na zápabské straně je každoročně nejčastější přání v bedně pod kolínským vánočním stromem. Nyní se příprava výrazně posunula. Se svolením investora zveřejňujeme   hmotovou studii samotného retail parku a částečný seznam obchodů, které budou v roce 2019 otevřeny průmyslové zóně Kolín – Ovčáry. Výstavba by měla začít

V Národním archivu v Praze se dne 09.05.2018 konal třetí ročník ocenění Přívětivý úřad, jehož cílem je mapovat a hodnotit kvalitu a přívětivost služeb nabízených městskými úřady obcí s rozšířenou působností. Městský úřad Kolín v rámci Středočeského kraje získal ocenění za 2. místo, které převzala tajemnice úřadu PhDr. Dagmar Soukupová. Úřady obcí s rozšířenou působností

Znovu se nám blíží hudební svátek.  Obrovské tradice, hrdost, slavnostní atmosféra a identifikace s naším městem. To vše Kmochův Kolín našemu městu přináší. Jsem velmi rád, že se podílíme na pokračování tohoto fenoménu, a zároveň se jej snažíme přiblížit co nejširšímu spektru publika – letošní program je k tomu opět přímo předurčen. Přípravy jsou pochopitelně v plném proudu.

Nový pavilon školy v Kolíně bude! V roce 2014 jsme založili Odbor dotací, abychom v Kolíně maximálně efektivně čerpali finanční prostředky. To se podařilo a Kolín se stal jedním z nejlépe čerpajících měst v ČR. Za tři a půl roku jsme získali pro město zhruba 250 mil. Kč z dotačních titulů. Nyní jsme uspěli v

Letošní třetí ročník konference Odpad Zdrojem se nesl v duchu cirkulární a udržitelné budoucnosti. Jednotlivé přednášky konference byly rozděleny do bloků zaměřených na témata, která hýbají světem: odpady, stavby, energie, voda a dokonce i chytré a cirkulární radnice. Nechyběly ani praktické workshopy, exkurze nebo trh technologických řešení. Novinkou letošní konference bylo, že Odpad Zdrojem se

Spalovnu do průmyslové zóny jsme jednoznačně odmítli. Jednání se zájemcem o výstavbu velkokapacitní spalovny plastů jsme zastavili již na samém počátku. Průmyslové zóna zde dlouhodobě je, můžeme na ni mít různé názory, a je potřeba vybírat uvážlivě invetory, kteří tam budou mnoho let působit. Věříme, že jsme udělali dobře. https://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/spalovna-v-zone-nebude-mesto-odmitlo-prodat-pozemky-20180319.html

2 zajímavé aktuální fotografie z prací na dokončení bednění pro zastřešení autobusového terminálu. Během týdne bude hotové, poté nastoupí s betonářskou výztuží a elektroinstalacemi. Začátkem dubna by se mohlo betonovat.

Po velkých dotacích na autobusový terminál a rekonstrukci okolí Bartoloměje se nám podařilo uspět s dalším rozsáhlým projektem. ZŠ Mnichovická bude rozšířena. Náklady dosáhnou cca 17,2 mil. Kč, z čehož 15,5 mil. Kč tvoří dotace z evropských fondů. Záměrem projektu je vybudování nástavby na budově přístavby základní školy s cílem rozšíření prostor školy pro vznik tří odborných učeben

Uspěli jsme v dotačním programu na kompostéry pro občany Kolína! Až vše zadministrujeme, budou kompostéry rozdány zdarma pro všechny zájemce. Záměrem projektu je pořízení 1000 ks plastových kompostérů (900l). Výše uvedené bude pořízeno za účelem zpracování biologicky komunálního odpadu, který vzniká na území města Kolín. Na území města Kolín v roce 2016 separováno 2 555 t/rok