NÁŠ PROGRAM

1. Dobře hospodařit

Řádné hospodaření považujeme za samozřejmost, stejně jako nezadlužené město. V roce 2010, když Změna pro Kolín nastoupila na radnici, byl dluh města 1,1 mld. Kč. Aktuální výše dluhu je ve výši 211 mil. Kč. Když dostaneme vaši důvěru, oddlužení města dokončíme.

   Maximálně využijeme možnosti čerpat z fondů EU, národních zdrojů i soukromých dotačních programů. Chceme i nadále patřit k nejúspěšněji čerpajícím městům České republiky.

    Výběrová řízení při zadávání veřejných zakázek zůstanou otevřená pro všechny zájemce. I nadále budeme oslovovat více firem, než vyžaduje zákon, a zveřejňovat všechny smlouvy nad 50 000 Kč na webu města. Na webu budou pokračovat i přímé přenosy jednání zastupitelstva, které lze najít i dvě volební období zpětně.

    Dobře hospodařit znamená i odpovědně pečovat o městský majetek. Například udržovat či zvyšovat kulturu bydlení v městských bytech, zejména investicemi na výměny výtahů a kompletních rozvodů elektřiny. Seznam dalších oprav a rekonstrukcí je dlouhý. Bude pokračovat renovace zámeckého areálu (na řadě jsou interiéry Žerotínského paláce a sladovna). Městská poliklinika dostane novou elektroinstalaci. Komenského park, jehož citlivou úpravu konečně schválili památkáři, se stane atraktivním místem pro návštěvníky všech věkových kategorií, jeho proměna bude zahrnovat i vodní prvek a hřiště pro ty nejmenší. Městské divadlo dostane novou fasádu. Samostatnou kapitolu tvoří náš program péče o infrastrukturu města.

2. Zlepšovat infrastrukturu

Budeme pokračovat v potřebné rekonstrukci kanalizačních řadů, například v ulicích Třídvorská, Okružní a mnoha dalších.

    Spolu s tím připravujeme i další opravy ulic a kontejnerových stání, revitalizaci sídlištních ploch a zlepšení vzhledu dalších veřejných prostor, povrchem vozovek a chodníků počínaje a veřejným osvětlením či rekonstrukcí autobusových zastávek konče. V plánu jsou například Kutnohorská, ulice Politických vězňů a Náměstí republiky. Plán na úpravu tohoto náměstí už jsme zveřejnili v minulém programu, tehdy ještě bez termínu. Dnes jsou podmínky pro realizaci splněné, problémem byla váznoucí součinnost majitele části parkoviště a budovy bývalé vojenské správy.

   Problémy s parkováním, které přináší rostoucí počet obyvatel i aut, sníží velkokapacitní parkovací dům vybudovaný v návaznosti na prodloužený bezbariérový podchod pod nádražím a nová místa ke stání. Ta plánujeme jako součást rekonstrukce ulic všude, kde je to možné. Jejich větší počet, zejména na kolínských sídlištích, umožní změna podélných stání na šikmá nebo kolmá k chodníku.

    Necháme rozšířit vrty k navýšení vodních zdrojů pro Kolín a do léta příštího roku dokončíme poslední etapu propojování vodárenských pásem. Dokončíme také vybavení domácností a firem digitálními vodoměry (na snímku), nejprve v Kolíně a během dvou let také ve čtrnácti okolních obcích. Po propojení začne téct měkčí voda i na kolínská sídliště a digitální vodoměry umožní průběžně sledovat její spotřebu. Mohou tak okamžitě ukázat i její únik v důsledku poruchy či havárie. Program, který jsme nechali vytvořit, také umožní vyřizovat všechny změny smluv či kontaktních údajů online, bez nutnosti osobní návštěvy.

3. Udržet Kolín bezpečný

    Kriminalita v Kolíně trvale klesá už od příchodu Změny pro Kolín na radnici. Tedy už třetí volební období v řadě. Výsledky prvních dvou jsme zveřejnili před čtyřmi lety. A čísla z toho posledního? Jak ukazuje graf, proti roku 2018 byla násilná trestná činnost vloni nižší zhruba o pětinu, u krádeží představuje pokles téměř třetinu. Snížil se i počet přestupků na úseku bezpečnosti silničního provozu, a to o třicet pět procent.

    Chceme dál pokračovat ve všem, co k lepší situaci v Kolíně pomáhá. Budeme dále rozšiřovat kamerový dohled ve městě a zvyšovat jeho kvalitu, budeme posilovat hlídky a provádět další opatření v rizikových lokalitách, jejichž výskyt budeme dále mapovat a zveřejňovat na webu. Pokračovat budou všechny naše aktivity z projektu Bezpečný Kolín.

    Nepovolíme žádné herny na území města ani podomní prodej, budou pokračovat důsledné kontroly ubytoven. Vzniku nových budeme i nadále bránit stavební uzávěrou.

   Ve spolupráci s městskou policií budeme i nadále organizovat kurzy sebeobrany pro ženy a přednášky nejen pro seniory o bezpečném chování doma i ve veřejném prostoru. Dopady akcí tzv. šmejdů sníží účast a kontrola našich úředníků.

4. Chránit přírodu

Budeme pokračovat v podpoře separace odpadů a omezování jejich tvorby přímo u zdroje. I nadále zajistíme bezplatný odvoz vytříděných plastů, drobného kovového odpadu a bioodpadu. Na kulturních akcích budeme nabízet plastové kelímky pro opakované použití.

    Bude pokračovat průběžný monitoring zdravotního a estetického stavu veřejné zeleně. V péči o Borky nepovolíme těžbu zdravých stromů. Rekreační a ozdravná funkce tohoto městského lesa zůstane prioritou. Části Borků, které jsou v soukromých rukou, chceme od majitelů vykoupit a začlenit do správy města.

     Spolu s občany, kterým není lhostejný stav životního prostředí v našem regionu, budeme i nadále bojovat proti všem záměrům, které nejsou v souladu s potřebami města a jeho obyvatel.  V první řadě jde o nově přepracovaný záměr na zavezení břehů rybníka Sandberku.

      Hrozbou pro životní prostředí zůstává i plánovaná těžba písku na území mezi Bělušicemi a Konárovicemi, která hrozí zničit jeden z nejzachovalejších lesních porostů na Kolínsku. Pokud společnost České štěrkopísky podá další návrh na těžbu, opět ho odmítneme. Dnes už bývalý zastupitel za ANO Martin Herman sice snahu Kolína bránit těžbě u Jelena nepodpořil a přirovnal ji k situaci v Afghánistánu (!), ale ve Změně pro Kolín jsou rozumní lidé a vidíme situaci jasně. Odmítáme úbytek lesní plochy, ohrožení spodních vod i riziko zhoršené dopravní situace v regionu.

      Z podobných důvodů, ohrožení životního prostředí, nesouhlasíme s návrhem na rozšíření asfaltovny, který podala firma EUROVIA CZ.

5. Neobtěžovat s razítky

Vloni, konkrétně 18. listopadu, si této výhody našeho města všimli v Mladé frontě. Titulek „Nejochotnější úředníky mají obyvatelé Kolína“ nás potěšil, ale novinka to pro nás nebyla. Ulehčit lidem administrativu se Změna pro Kolín snaží už dlouho a docela úspěšně. V soutěži Přívětivý úřad byla naše radnice třikrát po sobě vyhodnocena jako nejlepší v kraji a naposledy jsme byli první z celé republiky. Naše snaha zjednodušit občanům města vyřizování nutných věcí na minimum bude pokračovat.

     Prioritou je pro nás možnost podávat žádosti o rozhodnutí úřadu bez nutnosti osobní návštěvy a možnost předem se objednat na přesný čas tam, kde je nutné věc projednat osobně. Čas strávený na různých institucích ušetří především rozšíření služeb na Portálu občana a možností přístupných přes aplikaci Kolín v mobilu.

6. Rozhodovat společně

Chceme město, kde se budou řešit všechny důležité věci transparentně a lidé se o nich dozvědí v předstihu. Chceme město, kde mohou obyvatelé do jeho správy aktivně zasahovat kdykoli, nejen při volbách.

     Investiční a rozvojové záměry města budeme i nadále zveřejňovat v předstihu – ve Zpravodaji i na webových stránkách města. K zásadním otázkám rozvoje budeme pořádat veřejná slyšení, podněty občanů nám přinášejí i výjezdní zasedání v jednotlivých městských částech, projektům budou i nadále předcházet architektonické soutěže a veřejné debaty s občany.

7. Podporovat kulturu

Město dobré pro život znamená i město kulturní, které nabízí dostatek možností, jak zajímavě trávit volný čas. Budeme i nadále podporovat nebo i přímo organizovat zajímavé kulturní zážitky pro místní i návštěvníky. Kmochův Kolín, Gasparáda, Kulturní léto, ale i Otevřené ulice, Majáles a další občanské aktivity budou mít naši trvalou podporu.

    Ve vhodných lokalitách zřídíme naučné stezky (Peklo, Vinice a Kolínské tůně).

    Opravíme a zpřístupníme Kmochův dům, Rabínský dům a bývalou židovskou radnici vedle synagogy, historicky cenné budovy, které jsme získali do majetku města. Rabínský dům, kde se dochovaly hned tři rituální lázně (mikve) dokonce představuje středoevropský unikát. V současné době probíhá stavební stavebně technický a historický průzkum, který poslouží zpracování projektu pro celkovou rekonstrukci budov a jejich využití. Dalším krokem bude žádost o dotace. Opravu Kmochova domu máme připravenou, ta bude první v pořadí. Pokud se domluvíme na rozumné ceně za chátrající baštu u pekařství Hankovec, opravíme i tuto památku.

    Zavedeme regulaci vizuálního smogu (zejména přemíry banerů a billboardů). Začneme od historického centra.

8. Nabídnout víc pohybu

Stavbou multifunkční sportovní haly a sportovního areálu v Seifertově ulici pro nás péče o zdraví a dobrou kondici Kolíňáků nekončí. Kromě koncepční finanční podpory organizovaného sportu, kterou nám jiná města mohou závidět, nabídneme veřejnosti také další místa ke kvalitnímu sportovnímu vyžití.

     Budeme pokračovat v obnově dětských a sportovních hřišť. Po multifunkčním hřišti v Zibohlavech dostane nový povrch i zázemí hřiště u sportovní haly (na snímku je vizualizace), k revitalizaci už máme hotovou studii. Rekonstrukce se dočká i hřiště v Čapkově ulici v Sendražicích.

     Dokončíme opravu zdevastovaných šaten na bývalé Tatře. Stadion Sparty Kolín dostane nový trávník a také podloží, které umožní kvalitně o něj pečovat. U Vodárny a v dalších vybraných lokalitách umístíme nové herní a outdoorové sportovní prvky

     Začneme s rozšířením Vodního světa. Termín dokončení všech změn včetně dalšího velkého bazénu a wellnes centra slíbit stále nemůžeme – nevíme, kdy se objeví vhodné dotační tituly, ale jasná je alespoň první etapa, vybudování bazénku pro batolata. Podobu ukazuje vizualizace.

      Jakmile Národní sportovní agentura vypíše vhodnou dotaci (doufejme, že to nepokazí další vlna covidu), připravíme dostavbu druhé ledové plochy v areálu zimního stadionu.

      Dobré kondici občanů i ekologičtějšímu způsobu dopravy pomohou také nové cyklostezky. Na řadě je Třídvorská a Benešova ulice a společně se Středočeským krajem budeme pokračovat v projektu cyklostezky mezi Kolínem a Kutnou Horou.

9. Pomáhat potřebným

    V péči o seniory, handicapované spoluobčany, sociálně slabé rodiny i jedince, kteří se ocitli v nouzi, se náš program nijak nemění.  

    Bude pokračovat program slev pro seniory v divadle, kině, i pro bezplatné cesty po městě, poslední novinkou je další snížení věku pro jízdu městskou hromadnou dopravou zdarma na 65+.

    Trvat bude i podpora Domova pro seniory a jejich aktivity. Zajímavé přednášky zájemcům bude dál nabízet i Univerzita třetího ve středisku CEROP. I nadále podpoříme městské kluby důchodců.

    Pro všechny potřebné i nadále zajistíme bezplatné poradenství ve finančních a právních záležitostech. Lidé s omezenou hybností mohou požádat o radu i prostřednictvím webových stránek města, bez nutnosti vážit cestu do poradny.

    Pracujeme i na projektu nového domova pro seniory.

10. Myslet na budoucnost

Budoucnost města bude taková, jaké připravíme podmínky pro jeho rozvoj.

     K našim prioritám patří i nadále výrazné investice do mateřských a základních škol.     Připravíme také projekt nového domova pro seniory.

    Budeme výrazně apelovat na stát a Ředitelství silnic a dálnic, aby se urychlila stavba východního obchvatu Kolína, který odvede dopravu ze silnice I/38 do průmyslové zóny a zásadně tak ulehčí centru města i Novému mostu. Zrekonstruujeme Masarykův most. Dokončíme také převod průtahu od ŘSD a začneme s připravenou revitalizací Jaselské, která přinese její změnu na příjemnou městskou ulici.

     Vypíšeme mezinárodní architektonickou soutěž na novou budovu moderní městské knihovny v areálu kolínského zámku.

      Navržená architektonická podoba Jiráskova náměstí bude pokračovat studií a detailním připomínkovacím procesem společně s občany.

     Už tento měsíc začnou a příští rok na jaře budou hotové úpravy veřejného parteru za knihovnou a zahrady v Husově ulici. Společnost Nautila stavby, kterou jsme schválili jako zhotovitele, upraví náměstí mezi domy, zahradu i propojení k Masarykovu mostu.

NAHORU