Programové prohlášení 2014 - 2018

Volební program hnutí Změna pro Kolín 2014

Během našeho vedení města jsme celou dobu udrželi vyrovnaný rozpočet. Poprvé od roku 2005 se také podařilo prodat za 75 miliónů další pozemky průmyslové zóny u Ovčár. Další investory, kteří zajistí nová pracovní místa, aktivně hledáme, i v zahraničí. Se dvěma už jednáme. Pokud jde o velké investice do rozvoje města, většinou sháníme dotace nebo alespoň volíme řešení, které nezatíží kasu města zbytečnými provozními náklady. Jaké největší investice jsou aktuální?

Autobusové nádraží
Po kompletní renovaci nádraží volá dlouho. Pracuje se na ní se zpožděním, protože se na místě objevil kabel vysokého napětí firmy ČEZ, který tam vůbec neměl být. Nová podoba nádraží umožní cestujícím i za deště přejít suchou nohou od vlaku k autobusu a naopak.

Rekonstrukce zámku
Oživíme dnes „mrtvou“ část zámku – za peníze od Ministerstva průmyslu a obchodu dostavíme objekt, jehož pracovní název je Podnikatelský inkubátor. Užitek podpory začínajících podnikatelů prověří čas, ale dotaci vypsanou na tento účel už nám nikdo nevezme a zámek prokoukne. O peníze na další úpravy, opravy a rekonstrukce jsme požádali tzv. Norské fondy.

Víceúčelová sportovní hala
Nebudeme stavět stylem, jaký prosazovala ODS a ČSSD. Po nich jsme zdědili projekt na stavbu, která neměla šanci vydělat si ani na provoz. Projekt neumožňoval víceúčelové využití, o tom se jen mluvilo. S různými sporty se vůbec nepočítalo, chyběly ubytovací kapacity pro větší sportovní akce. Zato byly přímo v hale nakreslené sauny a vířivky, přestože měla stát v areálu vodního světa, kde už jsou a je to k nim pár kroků. Projekt jsme zastavili a nechali přepracovat do podoby, která provoz zlevní a přinese i nějaký výdělek.

Za vlády ODS – o ČSSD předtím ani nemluvě – dluh města o sto miliónů narostl. V současném volebním období pod vedením Změny pro Kolín naopak o dvě stě miliónů klesl. Jak zajistit, aby v dalších čtyřech letech klesl ještě významněji?

Prodat část bytů, které po nedodržení závazku státu dluh způsobily

Je třeba vyjednat změnu smlouvy mezi státem, městem a TPCA. Investoři se zájmem o jejich koupi existují. I regulované nájemné, které by museli zachovat, je pro ně slušný zisk, a jednorázová částka za prodej městu pomůže splatit úvěry s vysokými úroky, které příjmy z nájemného nemohou umořit.

Vyjednat se státem i v dalším volebním období finanční výpomoc

Automobilka pomohla především státu. Zvedla HDP, snížila nezaměstnanost, přinesla do státní kasy nové daně. Hlavní břemeno přitom nese Kolín. Kalouskova vláda před svým pádem odpovědnost uznala, snad to udělá i ta současná. Opět požádáme o pomoc, která umožní předčasně splatit část úvěrů, u kterých jsou úroky největší.

Nechali jsme opravit nefunkční kamerový systém, který nám nechali naši předchůdci, přidali další kamery, zavedli systém okrskových strážníků. Kriminalita klesla. Pak přišla amnestie. O nárůst zločinnosti ve městě se zasloužil i byznys s ubytovnami, který přitáhl další problémové jedince. Kolínský soud bohužel nemůže přitvrdit podobně jako v Nymburce. Zákaz pobytu může soud udělit jen osobám, které v místě nemají domovské právo. Bohužel v Kolíně kradou a páchají zločiny lidé, kteří jsou zde doma, především na ubytovnách. Co jiného tedy zbývá?

Bič na problémové ubytovny

Přitvrdili jsme na provozovatele a budeme v tom pokračovat. Neúprosné kontroly (hygienik, policie, stavební úřad i živnostenský odbor) je možná přimějí, aby tato zařízení využili lépe. Třeba v nich udělali slušné byty pro slušné lidi. Z iniciativy našeho starosty také město vydalo vyhlášku, která výstavbu dalších ubytoven zakazuje a dala nám čas prosadit územní plán, ve kterém už na tato epicentra problémů nebude místo.

Herny pryč

Jakmile zákon dovolil obcím regulovat provoz heren, využili jsme ho. Letos vyprší odkladné období a do konce roku nebude ve středu města jediná herna. Ostatní podniky budou muset vyhovět mnohem tvrdším požadavkům na provoz (omezení otevírací doby, dohled kamery a větší kontrola zákazníků), jinak skončí také.

Prevence

Snažíme se dostat víc strážníků do ulic, věnujeme se prevenci kriminality na školách, dbáme na větší součinnost městské a státní policie. V tom budeme pokračovat i nadále.

Už v minulém období jsme se snažili spravedlivě rozdělovat peníze do všech městských částí – opravovat, co je třeba, bez ohledu na adresu. Někdy to ale není možné, čekáme na dotace, na povolení, na spolupráci s krajem… Co je aktuální?

Kanalizace

Tenhle problém je bolestný. Některé žádosti o kanalizaci, jimž jsme stihli vyhovět, čekaly na vyřízení i dvanáct let! Tady hotovo hned tak nebude, ale snažíme se. Na řadě jsou především ulice na Šťáralce a v Sendražicích.

Čistička v Zibohlavech

Minulé vedení radnice mluvilo o dotaci, která umožní vést splašky ze Zibohlav přes celý Kolín do čističky odpadních vod. V dobré víře jsme to slíbili, jenže dotace žádná nepřišla. Začínáme tedy od začátku. Nechceme rozkopat město a pokládat kilometry trubek, raději hledáme dotační titul, který umožní získat peníze pro malou čističku přímo u zdroje znečištění.

Autobusové zastávky

Firma, která má pronajatou část autobusových zastávek a jejich reklamní plochu, nedodržuje závazky o údržbě. Chceme se o ně postarat sami. Měly by fungovat a taky slušně vypadat. Nebojme se poučit od jiných měst. Tady mohou být vzorem třeba Poděbrady.

Parkoviště

Letos se nám povedlo získat dotace na rekonstrukce sídlištních ploch (šachovnice a Družstevní ulice, kde vzniklo kromě malého parkoviště i hřiště se stroji pro cvičení seniorů). Peníze už máme vyjednané i pro následující dva roky, kdy je na řadě sídliště u Kauflandu, ulice Rimavské soboty a Březinova. V rozšiřování kapacit parkovišť na sídlištích budeme pokračovat.

Už v minulém období se podařilo s nákladem desítek miliónů rekonstruovat všechna školská zařízení v majetku města, od školek až po budovu gymnázia, ve složitějších případech alespoň rekonstrukci zahájit. Kromě hezkých fasád a úspor ze zateplení nás hřeje i navýšení kapacity mateřských škol o sto deset míst.

Další místa na obzoru

Populační exploze podle demografů končí, ale nabídka stále ještě neodpovídá poptávce. V dalším volebním období chceme rozšířit kapacitu ve školkách o dalších padesát míst.

Gymnázium dostane, co zaslouží

Kvůli obstrukcím kraje, dokud ho ještě vedl hejtman Rath, patří tato budova k objektům, o které se Kolín donedávna starat nemohl. Po Rathově pádu se konečně podařilo vyjednat s krajem normální podmínky péče. Za sedm a půl miliónu už gymnázium dostalo nová okna, na řadě bude zateplení, rekonstrukce tělocvičny a topného systému.

Jde o cíl, na kterém už pracujeme. Připomeňme vznik Divadelního klubu, zřízení kolínského lapidária či Galerie města Kolína, obnovení Gaspariády, nový informační systém a důstojnou prezentaci města i jeho slavných rodáků. Rostoucí počet turistů nám dává za pravdu. Co máme v plánu dál?

Vyrovnat dluhy z minulosti

Po opravě Chrámu sv. Bartoloměje a vstupního portálu židovského hřbitova je na řadě oprava kostela sv. Víta na Zálabí a úprava jeho okolí i obnova důstojného prostředí Kolínského hřbitova. Pokračovat budeme v opravě cenných náhrobků židovského hřbitova, stejně jako v důstojném připomínání těch, kteří už nejsou mezi námi, ale město na ně může být hrdé.

Rekonstrukce radnice

Dokončíme renovaci interiérů této novorenesanční památky. O její vnější vzhled už jsme se postarali, ale měla by vypadat stylově také uvnitř. Po prvním nadzemním podlaží přichází na řadu druhé, po něm by měl následovat i zbytek.

Rekonstrukce vodárny

Tuto památku a výraznou dominantu města bohužel Kolín po revoluci prodal a nový majitel ji nechal chátrat. Z naší iniciativy ji město odkoupilo zpátky a zajistilo, aby nespadla. Rekonstrukce ji promění v rozhlednu, uprostřed tubusu bude expozice prvorepublikové kolínské architektury a v okolí vznikne hezká odpočinková zóna. Město přitom zaplatí jen zlomek nákladů, peníze jsme získali z Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Oživení Labe

Nábřeží Labe chceme oživit novým městským mobilářem a postavit i přístaviště pro rekreační plavidla, které by přilákalo další turisty.

Kulturní akce

Hodláme je podporovat přinejmenším v dosavadní míře. Zachováme i lepší informování o nich, ať už na veletrzích cestovního ruchu, novém webu města či stránkách vylepšeného Zpravodaje.

Pohyb prospívá dětem i dospělým a my se k tomu snažíme přispět, budováním dětských hřišť počínaje a cyklostezkami konče. Za našeho působení v Kolíně se jejich síť prodloužila, ale ještě nejsme u cíle. Město s touto aktivitou trochu zaspalo (třeba Pardubice začaly už v roce 1990) a máme co dohánět. Co chystáme v příštích letech?

Hřiště a cvičiště

K existujícím opraveným či nově postaveným přibudou další, včetně hřiště pro minigolf, provazového centra a cvičišť, která umožní protáhnout si tělo dospělým včetně seniorů, podobně jako je to ve vnitrobloku již zmíněné Družstevní ulice.

Cyklostezky

Přibude i jich. Nejužitečnější budou cyklostezky ve Veltrubské, Okružní a Křičkově ulici. Cyklisté se tak bezpečně dostanou ze Zálabí přes Kmochův ostrov téměř až do středu města. Přibudou i vyznačené cyklotrasy na místech, kde stezku pro kola udělat nelze, například v ulici Na Magistrále.

Podpora sportu

Podporu si podle nás zaslouží především volnočasové aktivity mládeže. Přednost musí mít sportovní oddíly a školní zájmové kroužky, které s mládeží aktivně pracují.

Nezaměstnanost v Kolíně bohužel moc nevybočuje z hodnot, které jsou v České republice obvyklé. Jak ji může ovlivnit město? Na rozdíl od našich předchůdců aktivně hledáme a nacházíme další investory pro připravené pozemky. Také jsme začali jinak zadávat veřejné zakázky.

Poučení z Londýna

Když v Londýně budovali zázemí pro Letní olympijské hry, předseda Komise pro udržitelný Londýn Shaun McCarthy prosadil společensky odpovědné zadávání zakázek. Nízká cena nebyla jediným kritériem, už v podmínkách účasti byly různé sociální a ekologické požadavky. Především zaměstnání znevýhodněných osob, ve vhodných případech i podpora vzdělávání, snížení zátěže na životní prostředí a podobně. Tento přístup absolutně překreslil sociální mapu Londýna, z nezajímavých chudinských čtvrtí se staly vyhledávané rekreační zóny, klesla nezaměstnanost. „Pana Olympiádu“ za to královna povýšila do šlechtického stavu a jinak se dnes v Londýně veřejné zakázky ani nezadávají. Kolín není Londýn, ale zkusili jsme v malém totéž. Při zadání dvou veřejných zakázek jsme stanovili jako podmínku, že vítězné firmy zaměstnají osoby evidované na Úřadu práce. Stát to nejprve vyhodnotil jako diskriminující. Postup jsme však obhájili, Centrum pro regionální rozvoj vzalo námitku zpět a ještě poděkovalo. Budou prý nové možnosti brát v potaz i v jiných městech. A my můžeme udělat z experimentu pravidlo.

Pomoc čerstvým absolventům

Bez praxe se hledá kvalifikovaná práce těžko. Jak ale praxi získat, když vás nikdo nevezme? I tohle lze dát jako podmínku ve výběrovém řízení. Alespoň pro velké firmy, které vysokou kvalifikaci mohou nabídnout. V dalších případech lze začarovaný kruh rozetnout s pomocí zákona o veřejně prospěšné práci. Nikde není psáno, že musí jít jen o zametání chodníků. Škola, divadlo či galerie, každá instituce, kterou zřídilo město a vykonává veřejně prospěšnou činnost, může pomoci. Lze tam vytvořit místa pro začínající pedagogy, administrativní pracovníky, údržbu počítačů… Stát přes úřad práce poskytne dotaci na platy a mladí získají první pracovní zkušenosti, které jim usnadní další cestu.

V péči o zeleň, úklid a odvoz odpadu nám svazuje ruce smlouva uzavřená minulým vedením s firmou AVE, s platností pětadvacet let. Smlouvu, jejíž schválení bez postranních motivů, těžko někdo pochopí, nelze vypovědět. Využíváme ale omezený prostor ke změnám platebních podmínek, abychom mohli lépe kontrolovat kvalitu odvedené práce. Co chceme ještě?

Kmochův ostrov

Těžko říci, co ostrov poškodilo víc, jestli letitý nezájem, nebo naopak probuzená aktivita minulého vedení radnice. Veřejné záchodky nesmyslně umístěné proti zanedbanému altánu a především betonový „amfiteátr“ se do okolního exteriéru hodí asi jako pěst na oko. Chceme, aby se něco takového už neopakovalo. Nechali jsme proto zpracovat návrh budoucí možné revitalizace, která se pokouší sladit případné nové prvky s tím, co už na ostrově je. V úvahu připadá třeba i kavárna. Bude-li o ni zájem. Slíbit můžeme zatím jen respekt k výsledkům nedávno odstartované veřejné debaty. Borky

Lesopark Borky patří k nejcennějším oddechovým zónám Kolína. V devadesátých letech byl v pronájmu a.s. Dymokury, která ho městu vrátila v katastrofálním stavu. Pak díky péči města Borky prokoukly. Přibyly lavičky i hřiště pro děti a udržovaný areál se stal příjemným místem k odpočinku. Bohužel – před šesti lety radnice za vedení ODS všechny kolínské lesy včetně Borků opět pronajala (smlouvu podepsal místostarosta Pekárek, toho času ve vězení za korupci) a situace se začala opakovat. S firmou, která se starala jen o těžbu dřeva a nikoli o celkovou údržbu, se nám naštěstí letos podařilo ukončit smlouvu, než stihla začít masivně kácet. Borky chceme ponechat v péči městského odboru životního prostředí. Věříme, že po personální obměně (odešla vedoucí střediska zeleně a přijít by měl odborný lesní hospodář) bude zárukou kvalitní obnovy a údržby.

Senioři to v Kolíně měli dlouho těžké. Rekonstruovali jsme dlouho zanedbávaný domov důchodců a investovali i do Penzionu pro seniory ve Slovenské ulici, ale obě instituce nestačí poptávce. Dluh je i v oblasti mezigeneračního porozumění a soudržnosti, zvyšování finanční gramotnosti seniorů, v nabídce volnočasových aktivit bez ohledu na věk i v práci s dětmi a mládeží tam, kde to neumožňuje situace v rodinách. Jak neradostnou situaci zlepšit?

Nový domov pro seniory

Jednáme se soukromým investorem o stavbě nového zařízení pro seniory včetně stacionáře pro postižené Alzheimerovou chorobou. Projekt si zaslouží maximální součinnost úředníků a ze strany města mu chceme poskytnout veškerou možnou podporu.

Posílení sociální práce

Otevřeme dobrovolníkům městské instituce pro seniory i oddělení pro dlouhodobě nemocné pacienty v areálu kolínské nemocnice. Umožní to i starším, osamělým či zdravotně handicapovaným lidem trávit víc času s mladými, ať už čtením, povídáním či sdílením kulturních akcí.

Dobrovolnické centrum

Zajistíme v ulici Na Hradbách nebytový prostor pro fungování centra, kde dobrovolníci z farní charity a kolínských neziskových organizací najdou zázemí. Budou moci předat své zkušenosti i dalším, kteří se k nějaké užitečné práci pro město hlásí, ať jde o skauty nebo třeba studenty kolínských škol. Bude tu místo i pro osvětu, doučování či předškolní přípravu.

NAHORU