O NÁS

KDO JSME

Změna pro Kolín (politické hnutí), vzniklo v roce 2009 jako sdružení obyvatel Kolína, z nichž se předtím až na výjimky nikdo politicky neangažoval. A to ani za komunistického režimu, ani po něm.

Účastnit se volebního klání nebylo jednoduché. Pokud chtěla být Změna samostatným nezávislým subjektem, který nebude z krajské či vyšší úrovně ovlivňován aparátem zavedených politických stran, museli jsme zajistit dva tisíce tři sta podpisů kolínských obyvatel. Naštěstí se ve sdružení ZpK sešlo dost osobností, jejichž jména byla zárukou, že nejde o nové politické prospěcháře. Díky jejich zápalu pro věc a díky důvěře jejich okolí se podařilo podpisy sehnat.

PROČ ZMĚNA VZNIKLA

Sdružení, které začalo aktivně žít v listopadu 2009, vzniklo jako důsledek dlouhodobé a rostoucí nespokojenosti s vedením města.

Vzpomínáte, jak fungovalo předchozí vedení radnice? My nikoliv. Korupční skandály, úplatkářství, klientelismus. Je vám to málo? My už toho měli opravdu dost. Smutná pověst radnice, o které kolovaly historky, v nichž provize ze zakázek postupně rostla z deseti na dvacet i třicet procent. Chtěli jsme odpolitizování veřejné správy a konec klientelismu.

Kriminalita je dlouhodobý problém, se kterým zápasí vetšina města a obcí. Ale bylo jasné, že kolínské radní do roku 2010 tento problém příliš nezajímal. Bylo potřeba změny.

Vadil nám dluh města, který nikdo neřešil, utrácení za nesmysly místo oprav, po kterých volaly kolínské silnice. Vypovězení extrémně drahých a nevýhodných smluv bylo naší prioritou(např.právní služby – dříve za 10 mil.ročně, nyní za 2 mil.).

Poslední kapkou byla korupční kauza Romana Pekárka, někdejšího místostarosty, odsouzeného za miliónový úplatek v souvislosti s nevýhodným prodejem městských pozemků.

VÝSLEDKY VOLEB 2018

Výsledky komunálních voleb v Kolíně v roce 2018

  • ZMĚNA pro KOLÍN - 21 zastupitelů
  • ANO 2011 - 3 zastupitelé
  • KOLÍŇÁCI - 1 zastupitel
  • VOLBA PRO KOLÍN - 1 zastupitel
  • Komunistická strana Čech a Moravy - 1 zastupitel
NAHORU