Zapomněli jste někdy při čištění ulic přeparkovat? Potřebujete rychle najít spoj MHD? Chcete připravit pro vaše známe zajímavou prohlídku Kolínem? Na všechny otázky naleznete odpovědi v podobě nové verze mobilní aplikace KOLÍN V MOBILU (verze 3.7). Vedle mnoha původních funkcí, jako jsou přehledy sportovních, kulturních a společenských akcí, získávání novinek z města, jízdních řádů a

Jste spokojeni s Městskou autobusovou dopravou? Naši předchůdci bohužel prodloužili v roce 2009 smlouvu o 10 let bez výběrového řízení. Chystáme výraznou Změnu! Připravujeme výběrové řízení na nového dopravce, který do Kolína přijde na podzim 2019. Podmínky jsou velmi obsáhlé včetně výrazných možností sankcí v případě, že město nebude se službami spokojené (toto v aktuální

Symbolicky těsně před prázdninami máme velkou radost, která jistě potěší všechny školáky a učitele J Po úspěšném grantu na nový pavilon ZŠ Bezručova a Masarykova, po úspěšném grantu na přístavbu ZŠ Mnichovická, jsme získali i třetí dotační titul na půdní vestavbu ZŠ Kmochova! Projekt, který zároveň řeší i bezbariérovost formou výtahu bude za cca 22

Slíbili jsme se Změnou pro Kolín: 1) modernizaci autobusového nádraží – je v plném proudu a získali jsme na ni dotaci 45 mil.Kč. 2) slíbili jsme pokračování rekonstrukce celého železničního nádraží – to se podařilo, SŽDC již vypsalo výběrové řízení a v létě začně opravovat. 3) slíbili jsme moderní automatickou cyklověž pro více než 100 kol

Již od loňského roku připravujeme kompletní rekonstrukci Skateparku. Pod Novým mostem je ideální plocha nejen pro rekonstrukci, ale i pro rozšíření samotného areálu. K tomu by mělo dojít v nejbližších měsících. Kromě samotného projektu, který již máme připravený, byla důležitá a nezbytná dohoda s Českými drahami. Na jejich pozemku se totiž část budoucího rozšířeného areálu bude nacházet. Toto

Dlouhá jednání mezi městem Kolín, vedená starostou Vítem Rakušanem a místostarostou Michaelem Kašparem, a Správou železniční a dopravní cesty (SŽDC) byla velmi úspěšná. Na městkou investici – rekonstrukci autobusového nádraží, naváže kompletní rekonstrukce budov nádraží vlakového. Mimochodem 2.největší investice do nádraží v ČR v roce 2018. ŠZDC již vypsala výběrové řízení na zhotovitele. https://zakazky.szdc.cz/contract_display_1813.html Funkcionalistická budova nádraží

Jak vlastně Kolín přišel ke svému jménu, kolik významných osobností kráčelo po kolínských ulicích a jaké slavné i pohnuté události se zde odehrály? Ve filmu uslyšíte i původní lidovou písničku Kolíne, Kolíne před tím, než byla upravena Františkem Kmochem. Na vzniku se podílela více než desítka tvůrců, faktická správnost uváděných informací byla konzultována s odborníky

Největší proměna širšího centra Kolína posledních let – ulice Pražská. V roce 2016 proběhla architektonická soutěž. Odborná a nejpečlivější forma výběru projektu, kterou v u nás v ČR máme. Rekonstrukce komunikace respektuje stávající šířkové uspořádání vozovek i chodníků.  V rámci akce bude opraven povrch komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, kanalizace, bude revitalizována veřejná zeleň a přibude cyklo infrastruktura, nový mobiliář

Podařilo se nám uspět v dotačním řízení na 2500 žlutých popelnic na plast. Zdarma je možné popelnici obdržet a mít tak separační místo přímo u svého domu. V polovině roku 2018 započne distribuce sběrných nádob o objemu 240 l. Žadatelem může být občan s trvalým pobytem v katastru města Kolín žijící v rodinném či bytovém

Poliklinika je dalším prostorem, který průběžně rekonstruujeme, a snažíme se nabídnout příjemné zázemí. V letošním roce bude pokračovat výměna oken objektu, byly vytvořeny nové toalety. Nejvýraznější změnu však bude vytvářet rekonstrukce vnějšího veřejného prostoru před objektem budovy a směrem do Smetanovy ulice.