Poliklinika je dalším prostorem, který průběžně rekonstruujeme, a snažíme se nabídnout příjemné zázemí. V letošním roce bude pokračovat výměna oken objektu, byly vytvořeny nové toalety. Nejvýraznější změnu však bude vytvářet rekonstrukce vnějšího veřejného prostoru před objektem budovy a směrem do Smetanovy ulice.

Obchodní centrum pro Zálabí byl velmi obtížný cíl. Supermarket na zápabské straně je každoročně nejčastější přání v bedně pod kolínským vánočním stromem. Nyní se příprava výrazně posunula. Se svolením investora zveřejňujeme   hmotovou studii samotného retail parku a částečný seznam obchodů, které budou v roce 2019 otevřeny průmyslové zóně Kolín – Ovčáry. Výstavba by měla začít

V Národním archivu v Praze se dne 09.05.2018 konal třetí ročník ocenění Přívětivý úřad, jehož cílem je mapovat a hodnotit kvalitu a přívětivost služeb nabízených městskými úřady obcí s rozšířenou působností. Městský úřad Kolín v rámci Středočeského kraje získal ocenění za 2. místo, které převzala tajemnice úřadu PhDr. Dagmar Soukupová. Úřady obcí s rozšířenou působností

Znovu se nám blíží hudební svátek.  Obrovské tradice, hrdost, slavnostní atmosféra a identifikace s naším městem. To vše Kmochův Kolín našemu městu přináší. Jsem velmi rád, že se podílíme na pokračování tohoto fenoménu, a zároveň se jej snažíme přiblížit co nejširšímu spektru publika – letošní program je k tomu opět přímo předurčen. Přípravy jsou pochopitelně v plném proudu.

Nový pavilon školy v Kolíně bude! V roce 2014 jsme založili Odbor dotací, abychom v Kolíně maximálně efektivně čerpali finanční prostředky. To se podařilo a Kolín se stal jedním z nejlépe čerpajících měst v ČR. Za tři a půl roku jsme získali pro město zhruba 250 mil. Kč z dotačních titulů. Nyní jsme uspěli v

Letošní třetí ročník konference Odpad Zdrojem se nesl v duchu cirkulární a udržitelné budoucnosti. Jednotlivé přednášky konference byly rozděleny do bloků zaměřených na témata, která hýbají světem: odpady, stavby, energie, voda a dokonce i chytré a cirkulární radnice. Nechyběly ani praktické workshopy, exkurze nebo trh technologických řešení. Novinkou letošní konference bylo, že Odpad Zdrojem se

Spalovnu do průmyslové zóny jsme jednoznačně odmítli. Jednání se zájemcem o výstavbu velkokapacitní spalovny plastů jsme zastavili již na samém počátku. Průmyslové zóna zde dlouhodobě je, můžeme na ni mít různé názory, a je potřeba vybírat uvážlivě invetory, kteří tam budou mnoho let působit. Věříme, že jsme udělali dobře. https://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/spalovna-v-zone-nebude-mesto-odmitlo-prodat-pozemky-20180319.html

2 zajímavé aktuální fotografie z prací na dokončení bednění pro zastřešení autobusového terminálu. Během týdne bude hotové, poté nastoupí s betonářskou výztuží a elektroinstalacemi. Začátkem dubna by se mohlo betonovat.

Po velkých dotacích na autobusový terminál a rekonstrukci okolí Bartoloměje se nám podařilo uspět s dalším rozsáhlým projektem. ZŠ Mnichovická bude rozšířena. Náklady dosáhnou cca 17,2 mil. Kč, z čehož 15,5 mil. Kč tvoří dotace z evropských fondů. Záměrem projektu je vybudování nástavby na budově přístavby základní školy s cílem rozšíření prostor školy pro vznik tří odborných učeben