Volební program hnutí Změna pro Kolín 2018

Děláme to už osm let. Jen díky tomu nás už netíží tak obrovský dluh, jaký za sebou zanechali naši předchůdci. Z více než miliardy už jsme ho snížili na méně než polovinu a vyjednali jsme i jeho levnější obsluhu (úroky). Pokud dostaneme důvěru, během dalších čtyř let snížíme dluh na méně než čtvrtinu.

Recept na tento úspěch je stále stejný. Zahrnuje především průhledná výběrová řízení, úspěšné čerpání dotací na všechny podstatné investice a nulovou toleranci korupce.

Hledíme si také nákladů na provoz. Levnou elektřinu pro městské organizace například získáváme nákupem na komoditní burze. Novinkou, kterou chystáme pro další léta, jsou moderní technologie, které přinesou úspory ve spotřebě vody, tepla a elektřiny.

Tady je seznam dlouhý, takže jen to hlavní: budeme pokračovat v rekonstrukci kanalizace, připojíme k ní i Zibohlavy. Dokončíme rekonstrukci širšího středu města. Dále pokročíme v revitalizaci sídlištních ploch (zeleň, hřiště a parkovací místa).

Vytvoříme záchytné parkoviště na Starokolínské ulici a připravíme projekt parkovacího domu na sídlišti. Na řadu přijde také zásadní modernizace Zimního stadionu.

Na Zálabí necháme navrhnout a dáme lepší podobu Jiráskovu náměstí. U všech velkých projektů budou i nadále samozřejmostí architektonické soutěže a veřejné debaty s občany.

Budeme dál výrazně investovat do základních i mateřských škol. Příkladem budiž nový pavilon mezi ZŠ Bezručova a ZŠ Masarykova s moderně vybavenými učebnami, které dětem nabídnou inspirativní zázemí pro jejich rozvoj, nebo nástavba ZŠ Mnichovická, opět s moderním vybavením pro odbornou výuku. Dále rozšíříme kapacitu mateřských škol.

Dokončíme rekonstrukci kuchyní, jídelen a tělocvičen základních škol. Do všech ZŠ zavedeme chytré klíčenky. Dokončíme rekonstrukci gymnázia včetně úpravy jeho okolí.

Upravíme a oživíme zálabský břeh Labe v okolí Radimského mlýna a elektrárny. Výtah v divadle umožní zájemcům snadný přístup do galerie a malého divadelního sálu bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Dále pokročíme v renovaci kolínského zámku. Zrenovované prostory Žerotínského paláce budou sloužit především kulturním akcím, včetně prezentace významných umělců spjatých s Kolínem. Pokusíme se sehnat dotaci na stavbu moderní městské knihovny.

Dokončíme obnovu areálu kolem chrámu sv. Bartoloměje (kostnice, zvonice, staré školy a zelených parkánů). Vznikne pěkné místo k odpočinku i atraktivní cíl pro návštěvníky města.

Zachováme vstup zdarma na Kmochův Kolín i na všechny akce programu Kulturní léto.

Zrušili jsme megalomanský projekt ztrátové sportovní haly a hotelu (na úvěr za dvě stě miliónů!) a slíbili, že připravíme projekt rozumnější. Stalo se. Aniž bychom město zadlužili, postavíme teď u Labe nedaleko LTC Kolín multifunkční sportovní halu, která bude skoro o dvě třetiny levnější a sama vydělá na svůj provoz.

Dalšími cyklostezkami (Benešova, Pražská, Třídvorská, Havlíčkova) usnadníme pohyb po městě cyklistům. Bude pokračovat obnova dětských hřišť i podpora sportovních klubů, zejména těch, které pracují s mládeží.

Ve vybraných lokalitách přibude nové herní a sportovní vybavení pro aktivity na čerstvém vzduchu. Podpoříme otevření venkovních sportovišť vybraných škol pro veřejnost.

Převzali jsme už správu městských lesů (Borky) od soukromé firmy, která nedbala na jejich rozvoj, a budeme pečovat o rozvoj této lokality s důrazem na její rekreační funkci, nikoli zisk. Budeme také pokračovat v průběžném sledování zdravotního a estetického stavu zeleně na webu http://www.stromypodkontrolou.cz.

Dále rozšíříme síť podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Rozšíříme výsadbu květin a zeleně a zvýšíme počet závěsných květinových košů. Ve vybraných lokalitách podpoříme třídění odpadu dvěma a půl tisíci popelnic na plast. Podpoříme kompostování, zájemcům rozdáme kompostéry.

Naším cílem je usnadnit obyvatelům Kolína život a také je zapojit do diskuse o rozvoji města. Budeme pokračovat v zavádění chytrých technologií, například na všechna placená parkoviště. Navrhneme také systém rezidentního parkování na kolínských sídlištích, auta obyvatel musejí mít přednost.

Dále zjednodušíme komunikaci s úřady, umožníme placení poplatků z domova přes web nebo aplikaci v mobilu. Zavedeme participativní rozpočet, o realizaci některých projektů budou moci rozhodovat sami obyvatelé Kolína svým hlasováním.

Kriminalita v Kolíně trvale klesá už od příchodu Změny na radnici. Řešení už přijeli odkoukat ministři vnitra a spravedlnosti, chtějí ho doporučit dalším městům. My chceme pokračovat.

Nadále budeme finančně podporovat projekt Bezpečný Kolín, pokračovat v koordinaci městské policie a Policie České republiky, mapovat nebezpečná místa a posilovat hlídky v rizikových lokalitách. Dále rozšíříme kamerový systém ve městě.

Pomůžeme organizovat kurzy sebeobrany pro ženy. Nebudeme tolerovat podomní prodej. Kontrolou a účastí našich úředníků budeme minimalizovat dopady akcí tzv. šmejdů na seniory.

Nedopustíme další ubytovny a nepovolíme herny na území Kolína.

Významně rozšíříme počet míst v jeslích. Dokončíme rekonstrukce městské polikliniky a Domova pro seniory. Zlepšit kulturu bydlení pomohou vytvořit další investice do bytového fondu města.

Nadále budeme podporovat seniorské aktivity městské kluby důchodců. Pro seniory zavedeme program slev do divadla a na MHD. Budeme pokračovat v Univerzitě volného času a pořádat bezplatné kurzy počítačové gramotnosti pro seniory. Zdarma pro ně zajistíme i poradenství ve finančních a právních záležitostech.

NAHORU