Znovu se nám blíží hudební svátek.  Obrovské tradice, hrdost, slavnostní atmosféra a identifikace s naším městem. To vše Kmochův Kolín našemu městu přináší. Jsem velmi rád, že se podílíme na pokračování tohoto fenoménu, a zároveň se jej snažíme přiblížit co nejširšímu spektru publika – letošní program je k tomu opět přímo předurčen. Přípravy jsou pochopitelně v plném proudu.

Nový pavilon školy v Kolíně bude! V roce 2014 jsme založili Odbor dotací, abychom v Kolíně maximálně efektivně čerpali finanční prostředky. To se podařilo a Kolín se stal jedním z nejlépe čerpajících měst v ČR. Za tři a půl roku jsme získali pro město zhruba 250 mil. Kč z dotačních titulů. Nyní jsme uspěli v

Letošní třetí ročník konference Odpad Zdrojem se nesl v duchu cirkulární a udržitelné budoucnosti. Jednotlivé přednášky konference byly rozděleny do bloků zaměřených na témata, která hýbají světem: odpady, stavby, energie, voda a dokonce i chytré a cirkulární radnice. Nechyběly ani praktické workshopy, exkurze nebo trh technologických řešení. Novinkou letošní konference bylo, že Odpad Zdrojem se

Spalovnu do průmyslové zóny jsme jednoznačně odmítli. Jednání se zájemcem o výstavbu velkokapacitní spalovny plastů jsme zastavili již na samém počátku. Průmyslové zóna zde dlouhodobě je, můžeme na ni mít různé názory, a je potřeba vybírat uvážlivě invetory, kteří tam budou mnoho let působit. Věříme, že jsme udělali dobře. https://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/spalovna-v-zone-nebude-mesto-odmitlo-prodat-pozemky-20180319.html

2 zajímavé aktuální fotografie z prací na dokončení bednění pro zastřešení autobusového terminálu. Během týdne bude hotové, poté nastoupí s betonářskou výztuží a elektroinstalacemi. Začátkem dubna by se mohlo betonovat.

Po velkých dotacích na autobusový terminál a rekonstrukci okolí Bartoloměje se nám podařilo uspět s dalším rozsáhlým projektem. ZŠ Mnichovická bude rozšířena. Náklady dosáhnou cca 17,2 mil. Kč, z čehož 15,5 mil. Kč tvoří dotace z evropských fondů. Záměrem projektu je vybudování nástavby na budově přístavby základní školy s cílem rozšíření prostor školy pro vznik tří odborných učeben

Uspěli jsme v dotačním programu na kompostéry pro občany Kolína! Až vše zadministrujeme, budou kompostéry rozdány zdarma pro všechny zájemce. Záměrem projektu je pořízení 1000 ks plastových kompostérů (900l). Výše uvedené bude pořízeno za účelem zpracování biologicky komunálního odpadu, který vzniká na území města Kolín. Na území města Kolín v roce 2016 separováno 2 555 t/rok

Nová funkce zavedena, můžete se podívat, kde přesně se nachází konkrétní autobus, jaké bude mít případné zpoždění. Pomoc v reálném čase, věřím, že se bude líbit. O aplikaci Kolín v mobilu – oficiální mobilní aplikace pro občany a návštěvníky Kolína. Aplikace Vám poskytne tyto informace: aktuální přehled kulturních, sportovních a společenských akcí pořádaných v Kolíně, novinky

Rekonstrukce Gymnázia nadohled – zajímavá fakta a neméně zajímavé fotografie: Budova současného Gymnázia v Kolíně byla původně pro Obchodní akademii v letech 1923 – 1925. O výstavbě se zastupitelstvo města usneslo již v květnu 1915. V roce 1922 byla na plány nové budovy vypsána architektonická soutěž. K ní byli vyzváni architekti Jindřich Freiwald, Oldřich Liska