fakta: stavíme ze získané dotace, Kolín má přijaté všechny 3 leté děti, které se dostavily k zápisu, v některých školkách budou brát dokonce i mladší. Od října letošního roku by pavilon měl začít fungovat a vypíšeme navíc dodatečný zápis pro dalších 14 děti. Kapacitně máme potřeby Kolína pokryté, což je zásadní. Další velký dotační úspěch

  • 2018-07-20_04
  • 2018-07-20_09
  • 2018-07-20_01
  • 2018-07-20_10
  • 2018-07-20_02
  • 2018-07-20_03
  • 2018-07-20_05
  • 2018-07-20_06
  • 2018-07-20_07
  • 2018-07-20_08

Jaký je aktuální stav velké dotační investiční akce – rekonstrukce okolí Chrámu svatého Bartoloměje? Vše probíhá dle plánu: pracuje se na prostoru mezi zvonicí a starou školou, rozvádějí se sítě na parkánech, pokračuje oprava hradební zdi, pracuje se v kostnici a ve zvonici přibyla nová podlaha budoucího sklepního prosotru lapidária a byla sanována místnost, která

Jste spokojeni s Městskou autobusovou dopravou? Naši předchůdci bohužel prodloužili v roce 2009 smlouvu o 10 let bez výběrového řízení. Chystáme výraznou Změnu! Připravujeme výběrové řízení na nového dopravce, který do Kolína přijde na podzim 2019. Podmínky jsou velmi obsáhlé včetně výrazných možností sankcí v případě, že město nebude se službami spokojené (toto v aktuální

Symbolicky těsně před prázdninami máme velkou radost, která jistě potěší všechny školáky a učitele J Po úspěšném grantu na nový pavilon ZŠ Bezručova a Masarykova, po úspěšném grantu na přístavbu ZŠ Mnichovická, jsme získali i třetí dotační titul na půdní vestavbu ZŠ Kmochova! Projekt, který zároveň řeší i bezbariérovost formou výtahu bude za cca 22

Slíbili jsme se Změnou pro Kolín: 1) modernizaci autobusového nádraží – je v plném proudu a získali jsme na ni dotaci 45 mil.Kč. 2) slíbili jsme pokračování rekonstrukce celého železničního nádraží – to se podařilo, SŽDC již vypsalo výběrové řízení a v létě začně opravovat. 3) slíbili jsme moderní automatickou cyklověž pro více než 100 kol

Již od loňského roku připravujeme kompletní rekonstrukci Skateparku. Pod Novým mostem je ideální plocha nejen pro rekonstrukci, ale i pro rozšíření samotného areálu. K tomu by mělo dojít v nejbližších měsících. Kromě samotného projektu, který již máme připravený, byla důležitá a nezbytná dohoda s Českými drahami. Na jejich pozemku se totiž část budoucího rozšířeného areálu bude nacházet. Toto

Dlouhá jednání mezi městem Kolín, vedená starostou Vítem Rakušanem a místostarostou Michaelem Kašparem, a Správou železniční a dopravní cesty (SŽDC) byla velmi úspěšná. Na městkou investici – rekonstrukci autobusového nádraží, naváže kompletní rekonstrukce budov nádraží vlakového. Mimochodem 2.největší investice do nádraží v ČR v roce 2018. ŠZDC již vypsala výběrové řízení na zhotovitele. https://zakazky.szdc.cz/contract_display_1813.html Funkcionalistická budova nádraží

Podařilo se nám uspět v dotačním řízení na 2500 žlutých popelnic na plast. Zdarma je možné popelnici obdržet a mít tak separační místo přímo u svého domu. V polovině roku 2018 započne distribuce sběrných nádob o objemu 240 l. Žadatelem může být občan s trvalým pobytem v katastru města Kolín žijící v rodinném či bytovém

Poliklinika je dalším prostorem, který průběžně rekonstruujeme, a snažíme se nabídnout příjemné zázemí. V letošním roce bude pokračovat výměna oken objektu, byly vytvořeny nové toalety. Nejvýraznější změnu však bude vytvářet rekonstrukce vnějšího veřejného prostoru před objektem budovy a směrem do Smetanovy ulice.

Obchodní centrum pro Zálabí byl velmi obtížný cíl. Supermarket na zápabské straně je každoročně nejčastější přání v bedně pod kolínským vánočním stromem. Nyní se příprava výrazně posunula. Se svolením investora zveřejňujeme   hmotovou studii samotného retail parku a částečný seznam obchodů, které budou v roce 2019 otevřeny průmyslové zóně Kolín – Ovčáry. Výstavba by měla začít