Město Kolín se letos uchází o přízeň automobilky v grantovém programu TPCA pro Kolínsko hned třikrát. Prvním z projektů je revitalizace dlouho nepřístupných teras za Městským společenským domem, druhý projekt řeší posílení bezpečnosti obyvatel Kolína rozšířením městského kamerového systému a v neposlední řadě se město Kolín uchází o grant na zajištění těch největších kulturních akcí

Koncesním řízením se nám podařilo vysoutěžit vodné a stočné výrazně nižší, což je pěkný bonus a novoroční dárek 🙂 pro všechny domácnosti i firmy v Kolíně! V roce 2015 bylo vodné a stočné 78,04 Kč (za 1000 litrů vody), v letošním roce je to 69,75 Kč. V porovnání s jinými městy máme nyní nejlevnější vodu

Naši průmyslovou zónu nabízíme solidním partnerům, kteří zaměstnají místní občany, nabídnou zajímavé pracovní příležitosti a budou dobrými sousedy.   Japonská firma TSUBAKI splňuje všechny kritéria proto být kvalitním a perspektivním zaměstnavatelem a partnerem pro město Kolín. Přidanou hodnotou je samozřejmě samotný prodej pozemku. Díky příjmům z něj bude rozpočet roku 2016 optimističtější a ještě více

2 nová WORKOUTOVÁ hřiště v Borkách se právě instalují!   Venkovní cvičení si v Kolíně získalo mnoho příznivců a velkou oblibu. Rozhodli jsme se sestavy umístit do bezprostřední blízkosti běžeckých tras. Zároveň bude upraven a zveleben prostor v okolí. Jedna sestava se nachází ve vstupní části Borků u hlavní cesty za halou Stap, druhá bude

Na Kmochově ostrově a v Křičkově aleji je aktuálně dokončováno nezbytné kácení a prořezy. Jak jsme již několikrát avizovali (a ať se nám to líbí nebo ne), jedná se o výsledek posouzení vitality, vhodnosti a perspektivy jednotlivých stromů. Posouzení provedli odborní arboristé a dendrologové pod dohledem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Státního fondu životního

Dear friends, since objective and real information is not always available here, I will contribute some explanatory and misleading explanations: WATER: Behind FASADA, we can really thank the conservationists who did not allow the planned cover color, and the approval of the approval was subject to 1: 5 dilution! Given that the waterworks are a

Konkrétní nová otvírací doba bude:        Út-Pá     9-12, 13-17h So            9-12, 13-17h Město Kolín a AVE Kolín s.r.o. zajišťuje provoz 6 sběrných míst odpadu. Na těchto místech mohou občané města Kolína ukládat: stavební a demoliční odpad (do půl m3), kameny a zeminu (do půl m3), odpad ze zeleně(tráva, větve, vánoční stromky apod.) s výjimkou nezhutněného listí,

Tento týden si připomeneme 70.výročí konce II.světové války.   http://www.mukolin.cz/cz/o-meste/061920-kolin-si-pripomina-70-vyroci-konce-2-svetove-valky.html

Společnost GEFCO Česká republika s.r.o., daruje městu Kolín peněžitý dar ve výši 1.000.000 Kč. Předmětný dar je určen na podporu a rozvoj ekologie ve městě Kolín a na pozemcích města v Průmyslové zóně Ovčáry. Dárce se zavazuje peněžitý dar poukázat bankovním převodem ve třech splátkách. V první splátce, která je splatná do 30 dnů od

Do grantového programu TPCA pro Kolínsko letos na podporu obecně prospěšných projektů dorazilo celkem 89 žádostí. Zájem byl opravdu veliký, oproti minulému roku se přihlásilo o 25 žadatelů více. Většina žádostí (48) spadá do prioritní oblasti Pro živé Kolínsko, kam patří projekty oživování veřejného prostoru, sportovního a kulturního vyžití v regionu. Celkem 23 žádostí zlepšuje